UITNODIGING

De Turfschiploge No.94 organiseert een lezing door fysicus Dhr. Dr. Jacques Bakker getiteld “Het Venster van Bewustzijn” over
de opbouw van persoonlijkheid, het ik en religies.

Iedereen is welkom op DINSDAG 22 OKTOBER 2019 in het logegebouw GINNEKENWEG 141, 4818JD BREDA
Inloop: 19.30 UUR / Aanvang 20.00 UUR de lezing duurt tot ca 22:00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om deze interessante avond bij te wonen. De toegang is gratis evenals de koffie en thee.

Download hier de informatie-flyer